Hướng dẫn thủ tục visa du lịch Nhật Bản cho

Nhật Bản không có chính sách miễn visa cho công dân Việt Nam. Vì vậy, trước khi chúng ta đến Nhật phai trải qua quá trình xin visa. Tuy nhiên, thủ tục visa Nhật Bản cũng khá đơn giản và nhanh chóng.

Dưới đây là cái giấy tờ cần thiết để xin visa du lịch ngắn ngà

  1. Hộ chiếu
  2. Tờ khai xin cấp Visa 
  3. 01 ảnh 4,5cmx 4,5cm
  4. Tài liệu chứng minh mối quan hệ bạn bè (Trừ trường hợp du lịch)

              + Ảnh chụp chung

              + Thư từ, email

              + Bản kê chi tiết các cuộc gọi điện thoại quốc tế

       5. Tài liệu chứng minh khả năng chi trả kinh phí cho chuyến đi:

              + Giấy chứng nhận thu nhập do cơ quan có thẩm quyền cấp

              + Giấy chứng nhận số dư tiền gửi ngân hàng

6. Lịch trình

 

 * Trường hợp thăm bạn bè, người bảo lãnh chịu chi phí ở mục (5) phía trên, hãy xuất trình các tài liệu từ mục (3)-(5) sau:

  1. Thư mời

      2. Giấy chứng nhận bảo lãnh 

      3. Một trong những tài liệu sau liên quan đến người bảo lãnh

              + Giấy chứng nhận thu nhập

              + Giấy chứng nhận số dư tiền gửi ngân hàng

              + Bản lưu giấy đăng ký nộp thuế (Bản sao)

              + Giấy chứng nhận nộp thuế( bản ghi rõ tổng thu nhập)

     4. Phiếu công dân (Bản có ghi quan hệ của các thành viên trong gia đình)

 

* Trường hợp người mời hoặc người bảo lãnh là người nước ngoài, xuất trình “Giấy chứng nhận có ghi rõ các hạng mục đăng ký người nước ngoài” và copy hộ chiếu thay cho “Phiếu công dân”

Lệ phí xin visa hiệu lực 1 lần là 650.000 VNĐ

Thời gian trả kết quả từ 5-8 ngày.

Đánh giá post