BẢNG GIÁ DỊCH VỤ DỊCH THUẬT TIẾNG ANH

STT NỘI DUNG GIÁ / TRANG
Từ 1-50 trang Từ 51-100 trang Trên 100 trang
1
Dịch thuật các tài liệu bao gồm:
– CMND
– Khai sinh
– Học bạ
– Sổ hộ khẩu
– Báo cáo tài chính (các bảng)
– Thông báo nộp lệ phí trước bạ
– Giấy nộp tiền vào nhà nước
– Biên lai thuế
– Hóa đơn VAT
– Hóa đơn bán lẻ
– Sổ bảo hiểm các loại
50,000 48,000 45,000
2
Dịch thuật các tài liệu bao gồm:
– Bảng lương
– Hợp đồng lao động
– Hợp đồng mua bán
– Hợp đồng nguyên tắc
– Hợp đồng bảo hiểm
– Phụ lục hợp đồng
– Các quyết định
– Chứng thư định giá
– Các giấy xác nhận không theo form (xác nhận hs-sv, xác nhận việc làm, xác nhận chức vụ,…)
55,000 53,000 50,000
3
Dịch thuật các tài liệu thuộc chuyên ngành bao gồm:
– Khách sạn
– Kinh tế
– Nhân sự
– Quan hệ công chúng
– Du lịch
– Du học
– Lịch sử
– Xã hội
– Xuất nhập khẩu
(+ 20% phí trên tổng số trang)
4
Dịch thuật các tài liệu thuộc chuyên ngành bao gồm:
– Hóa học
– Sinh học
– Môi trường
– Tin học
– Xây dựng
– Cơ khí
– Điện – Điện tử
– Luật
(30% phí trên tổng số trang)
5
Dịch thuật các tài liệu thuộc chuyên ngành bao gồm:
– Di truyền
– Dược
– Y khoa
(+40% phí trên tổng số trang)
6
Phụ thu bản dịch
25% 20% 15%
7
Dịch gấp: thời gian nhận bản dịch trước thời gian đã hẹn
(+ 50% phí trên tổng số trang)
8
Dịch gấp: thời gian nhận bản dịch vào ngày nghỉ, ngày lễ
(+ 75% phí trên tổng số trang)
9
Hiệu đính
– Bản dịch của công ty hiệu đính theo ý khách hàng: 50% phí dịch
– Hiệu đính >50% tính như phí dịch mới
10
Công chứng tư pháp
30,000/dấu
11
Sao y công chứng
10,000/trang
12
Phí giao nhận
10,000 – 20,000 Free Free
13
Phí photo
1000/trang